Vores historie

Vestsjællands tekstil- og vævekreds blev startet i 1985 på initiativ af Elise Nygaard, der sammen med et kursushold indkaldte til stiftende generalforsamling d. 25/9 1985.

Ønsket var at skabe et fællesskab omkring vævningen gennem foredrag, værkstedsbesøg og kurser. Et socialt samvær med ligesindede – til gensidig hjælp og inspiration.

Foreningens første navn var Vævekreds Vest, men da det ikke var entydigt med ”Vest” blev det ændret i 1989 til Vestsjællands Vævekreds. Foreningen voksede fint de næste år, og dermed kom der medlemmer med mange andre tekstile interesser end vævning. Og i 1992 var tiden moden til endnu en navneændring, nemlig vores nuværende navn.
Foreningen udskrev en konkurrence om et logo, og den blev vundet af Elna Christiansen, Slagelse.

I den første tid blev medlemmerne orienterede om foreningens aktiviteter gennem en telefonkæde og senere gennem udsendelse af et A4 ark. Det var Helle Hansen, Holbæk, der stod for det.
Og i november 1988 udsendte vi så det første blad. Herligt.

I 1994 afholdt foreningen sin første medlemsudstilling, og det har siden da været en tradition med en udstilling hver andet år. 

Vi har desværre aldrig haft vores eget hus eller lokale, men vi har altid været så heldige at finde husly. De første år holdt vi til i Laura Marie Jensens vævestue i Jyderup, og større arrangementer var på Kildebjergskolen i Mørkøv. Da Laura Marie flyttede sin vævning til et vævelokale på havnen i Holbæk, flyttede vi med. Og da den periode sluttede, fik vi mulighed for at komme med i Forenings huset på Jernbanevej i Holbæk. Foreningshuset blev solgt i 2011, og nu holder vi til på Stenhusbakken i Holbæk.

Gennem årene har foreningen haft flg. formænd: Agnete Seidelin, Elise Nygaard, Birgitte Sørensen, Birgit Dalsgaard, Lone Petersen og Hanne Jensen-Holm.

Og hvad er det, der har formået at holde vores forening (og mange andre) så aktiv gennem så mange år? Det er bl.a.
- en dyb og stor respekt for kvinders stille sysler gennem generationer
- en fantastisk blanding af amatører, hvoraf nogle er super amatører, som gerne deler deres glæde og viden med andre
- åbenhed for andre tekstile interesser, end dem man lige selv er bekendt med
- muligheden for at mødes og udveksle ideer
- glæden ved at være sammen om det tekstile
- begejstring over at se, hvad der kan laves.

Men også
- at bestyrelserne har taget deres ansvar seriøst
- at vi har et blad og en hjemmeside, der holder medlemmerne orienterede
- at de forskellige arrangementer har en god kvalitet
- og sidst men ikke mindst, at medlemmerne bakker op om foreningen.

Elise Nygaard, april 2012