Vestsjællands tekstil- og vævekreds persondatapolitik

Den 25. maj 2018 træder persondataforordningen i kraft. I den forbindelse er alle medlemmer af Vestsjællands tekstil- og vævekreds gjort bekendt med nedenstående persondatapolitik.

Personhenførbare data i Vestsjællands tekstil- og vævekreds
Vestsjællands tekstil- og vævekreds indsamler, opbevarer og anvender kontaktoplysninger samt kontingentoplysninger om medlemmerne i forhold til medlemshåndtering samt udsendelse af nyhedsmails. Medlemmernes e-mailadresser anvendes desuden til udsendelse af nyhedsbreve fra andre væveforeninger.

Følgende oplysninger indsamles: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontigentoplysninger og indmeldelsesdato.

I forbindelse med deltagelse i arrangementer indsamler, opbevarer og anvender Vestsjællands tekstil- og vævekreds oplysninger om deltagers navn samt deltagergebyr.

Billeder

Vestsjællands tekstil- og vævekreds indsamler, opbevarer og anvender billeder, der er taget i forbindelse med Vestsjællands tekstil- og vævekreds aktiviteter, under hensyn til de ophavsretslige regler. Billederne anvendes bl.a. på Vestsjællands tekstil- og vævekreds hjemmeside og facebookprofil.

Opbevaring og adgang til personhenførebare data og billeder
De personhenførbare oplysninger opbevares på formandens PC, som er sikret med adgangskode. Det er kun formanden, der som udgangspunkt har adgang til oplysninger om medlemmerne, dog med undtagelse af, at kassereren har adgang til navn og kontigentoplysninger.

Videregivelse af personhenførebare data
Vestsjællands tekstil- og vævekreds videregiver ikke oplysninger om foreningens medlemmer til andre uden samtykke.

Medlemmernes ret til at få slettet persondata
Personhenførbare data kan opdeles i to hovedgrupper:
• Billeder, der er taget på off entlige områder, kan ikke kræves slettet. Billeder, hvor der er
givet samtykke til anvendelse til et bestemt formål, kan ikke kræves slettet, men må ikke anvendes til andre formål. Portrætbilleder kan forlanges slettet, hvis der ikke er givet samtykke til at anvende dette på hjemmesiden eller facebookprofilen.
• Persondata, som ikke længere er relevante for foreningen at ligge inde med fx pga. et medlems udmeldelse, slettes.
Medlemmer, der ønsker deres persondata slettet, kan sende en anmodning til formanden for Vestsjællands tekstil- og vævekreds - se nedenfor.

Dataansvarlig i Vestsjællands tekstil- og vævekreds
Den dataansvarlige i Vestsjællands tekstil- og vævekreds er formanden. Find den nuværende formands kontaktoplysninger på hjemmesiden www.tekstilkreds.dk.