Links til Tekstil- og vævekredsforeninger

Ballerup Vævekreds http://ballerupvaev.dk/

Bornholms Vævekreds seneca@adr.dk

Dansk tekstillaug www.dansk-tekstillaug.dk 
Falsters Tekstillaug
www.tekstillaug.dk

Frederiksværk Vævekreds www.vaevekredsen.dk 

Foreningen"Vævepigerne". www.vaevepigerne.dk

Fyns Vævekreds www.fynsvaevekreds.dk

Greve væve- og tekstilkreds www.grevevaeveogtekstil.dk

Holbo Herreds Vævekreds www.holboherredsvaeverforening.dk

Hillerød Vævekreds rikkeheiberg@ofir.dk

Lollands Væveforening www.lollandsvaeveforening.dk

Lyngby-Virum Vævekreds https://lyngby-virum-vaevekreds6.webnode.dk   

Midtsjællands Vævekreds www.midtvaev.dk

Plantefarverne http://www.plantefarverne.dk/
Susålandets Vævekreds
www.susaavaev.husflid.dk

Vestsjællands tekstil- og vævekreds www.tekstilkreds.dk

Viborg Væverlaug www.midtjysktekstilkreds.dk

Væveskolen www.vaeveskolen.dk

Østjysk Tekstilkreds www.oestjysktekstilkreds.dk

Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget www.sogv.dk

Dansk Husflid www.husflid.dk
Gavstrik. En forening af strikkere www.gavstrik.dk Vævere i Vestsjælland http://vaevere-vestsjaelland.dk/#home